പേജുകള്‍‌

2013, ഓഗസ്റ്റ് 1, വ്യാഴാഴ്‌ച

പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന മരണം

ഡോ.മുരളീകൃഷ്ണയുടെ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു. 'മരണത്തിനപ്പുറം ജീവിതമുണ്ടോ?' വായിച്ചപ്പോൾ കൊതി തോന്നിപ്പോയി മരിയ്ക്കുവാൻ.

പണ്ടേ മരണത്തിനോട് ഒരു ആഭിമുഖ്യമുള്ള എനിയ്ക്ക് ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ കൂടുതൽ ആവേശം തോന്നുന്നു. പക്ഷേ.. അനിവാര്യമായ ഒരു കാത്തിരിപ്പ് അതിൽ നിന്നും എന്നെ താൽക്കാലികമായി പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു.

കാത്തിരിപ്പിന് അധികം ആയുസ്സുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നു...