പേജുകള്‍‌

2016, ജനുവരി 15, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കടമ്പ് മരം... പിന്നെ മുല്ലവള്ളിയും


ഒരു പുഴക്കരയിലായിരുന്നു ആ കടമ്പ് മരം നിന്നിരുന്നത്. കാലങ്ങളോളമായുള്ള ആ നില്പിൽ പുഴയിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നത് കടമ്പ് മരം കണ്ടുനിന്നു...

അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു മുല്ലവള്ളി കടമ്പ് മരത്തിനോട് കൂട്ടുകൂടാൻ വന്നു. തന്നിലേയ്ക്ക് ചാഞ്ഞ്, പതുക്കെ പടർന്ന് കയറാൻ തുടങ്ങിയ മുല്ലവള്ളിയോട് കടമ്പ് മരം ചോദിച്ചു. “പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നീയെന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമോ?”

“നമ്മൾ അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയുണ്ടായിരിക്കും” മുല്ലവള്ളി കടമ്പ് മരത്തിനോട് കൂടുതൽ ചാഞ്ഞ്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. കടമ്പ് മരം ഒന്നും മിണ്ടാതെ അത് കേട്ട് നിന്നു.

കാലങ്ങൾ കടന്ന് പോയി. പുഴയിലെ വെള്ളം പിന്നെയും കുറേയേറെ ഒഴുകി പോയി. ഇതിനിടയിൽ മുല്ലവള്ളി കടമ്പ് മരത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞ് അടുത്തുള്ള മറ്റ് മരങ്ങളിലേയ്ക്കെല്ലാം പടർന്ന് കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ഒടുവിൽ മുല്ലവള്ളി പുതുതായി വളർന്ന ഒരു തേന്മാവിലേയ്ക്ക് ചാഞ്ഞു.., പടർന്നു... കടമ്പ് മരം അപ്പോഴും മാറ്റമില്ലാതെ നിസ്സംഗതയോടെ അതും കണ്ടു നിന്നു.

തന്നിലേയ്ക്ക് പടർന്ന് കയറിയ മുല്ലവള്ളിയെ തേന്മാവ് സന്തോഷത്തോടെ തന്നിലേയ്ക്ക് സ്വീകരിച്ചു. പക്ഷേ...

മുല്ലവള്ളിയറിയാതെ, തേന്മാവ് അപ്പുറത്തെ കോളാമ്പിച്ചെടിയെ പ്രണയപൂർവം തന്റെ കൈകൾ നീട്ടി തലോടി...

കടമ്പ് മരം അപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ നിന്നു... പങ്കാളിയുടെ അവിഹിതം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അറിയുന്ന ആൾ അവരുടെ മറുപങ്കാളിയാണെന്ന സത്യം മനസിലോർത്തുകൊണ്ട്... ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടും കാണാതെ...