പേജുകള്‍‌

2012, ജൂലൈ 23, തിങ്കളാഴ്‌ച

മനസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ...

മനസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ...
അത് എന്തൊക്കെയാണ്?
മനസ് പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു. വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും.
അതിൽ ഏതാണ് നാം സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടത്? അത് മനസ് പറയുന്നില്ല.
മനസും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. പിന്നെങ്ങിനെ മനസിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
സാധിയ്ക്കും?
മനസിന്റെ ആശയക്കുഴപ്പം മാറ്റുവാൻ ആർക്കാണ് സാധിയ്ക്കുക?
ഹൃദയത്തിന് സാധിയ്ക്കുമോ? ചിന്തകൾക്ക് സാധിയ്ക്കുമോ? സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്?
അതോ നൊന്തുപ്രസവിച്ച സ്വന്തം അമ്മയ്ക്കോ?
ഇവരുടെ മുന്നിലെല്ലാം പൊയ്മുഖം കെട്ടിയാടുന്നവരുടെ മനസിന്റെ ആശയക്കുഴപ്പം ആർക്ക് മാറ്റുവാൻ
 സാധിയ്ക്കും? ഈശ്വരന്?
ഈശ്വരന് പക്ഷേ മറ്റെന്തെല്ലാം ഗൗരവകരമായ
കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട്! ലെ?
അപ്പോൾ ആർക്ക് സാധിയ്ക്കും?
ആർക്ക്?...

2012, ജൂലൈ 21, ശനിയാഴ്‌ച

ഒരു പിറന്നാൾ ഓർമ്മ...


ഇന്ന് ജുലായ് .. ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ തന്നെ അവളുടെ മനസിലേയ്ക്ക്  
ഓടി വന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം അന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് 
ഇന്ന് അവന്റെ പിറന്നാളാണ്തങ്ങൾ ഒരുമിച്ചില്ലാത്ത അവന്റെ പിറന്നാൾ 
ഇതിപ്പോൾ നാലാമത്തെ വർഷമാണ് തങ്ങൾ അകന്നിട്ട്... അകലുന്നതിനും  
മുൻപുള്ള ഒരു പിറന്നാൾ അതിനുശേഷമുള്ള എല്ലാ പിറന്നാളിനും അറിയാതെ  
മനസിലേയ്ക്ക് ഓടിയെത്താറുണ്ട്താൻ അവനറിയാതെ അവന് വേണ്ടി 
വാങ്ങി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ഒരു പിറന്നാൾ സമ്മാനം... കൊക്കുരുമ്മിയിരിക്കുന്ന  
രണ്ട് ഇണക്കിളികൾ
പിറന്നാൾ തുടങ്ങിയ അർദ്ധരാത്രിയിൽ അവനെ വിളിച്ചുണർത്തി,  
താൻ വാങ്ങിയ സമ്മാനം അവനു നൽകിയപ്പോൾ ഉറക്കച്ചടവിനിടയിൽ   
സമ്മാനം നോക്കി അവൻ ഒന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു
വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ  പുഞ്ചിരി ഇന്നും തന്റെ മനസിൽ ഒളിമങ്ങാതെ  
നിൽക്കുന്നു നിഷ്കളങ്കത പിന്നീടോ അതിനും മുൻപോ തനിയ്ക്ക്  
ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും ഒരിയ്ക്കലും കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല
താൻ വളരെ സ്നേഹിച്ച്കരുതലോടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവന് സമ്മാനിച്ച  
ഇണക്കിളികൾ ഇപ്പോൾ തന്റെ സന്ദർശകമുറിയിലെ മേശയ്ക്കുമുകളിൽ  
എന്നും തന്നെ നോക്കി പരിഹസിയ്ക്കുന്നു 

കൈപ്പറ്റാത്ത തന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായി....