പേജുകള്‍‌

2013, ഓഗസ്റ്റ് 1, വ്യാഴാഴ്‌ച

ധാരണകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും

പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നല്ലൊരു ഉപദേഷ്ടാവാണ് ഞാൻ എന്നാണ് ധാരണ. തെറ്റിദ്ധാരണയാണോ അത് എന്നറിയില്ല. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും ശരിയെന്ന് എനിയ്ക്ക് തോന്നുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും നൽകുവാൻ ശ്രമിയ്ക്കാറുണ്ട്.

അതുപോലെ എനിയ്ക്ക് ശരിയായ അഭിപ്രായങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുവാൻ ഏതാനും ചില സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ മനസിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും എനിയ്ക്ക് ശരിയായ ഉപദേശങ്ങൾ അവർ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ അവരിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ.., അവരുടെ വായിൽ നിന്നും വരുന്ന ചില വസ്തുതകൾ മനസ് തകർത്ത് കളയുന്നു...

അവരും എന്തേ ഇങ്ങനെ എന്ന് വേദനയോടെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു...