പേജുകള്‍‌

2016, മേയ് 23, തിങ്കളാഴ്‌ച

പടർപ്പൻ വള്ളികൾ

പടർപ്പൻ വള്ളികൾ പടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു മരം വെട്ടിക്കളഞ്ഞാലും പടർന്ന് കയറുവാനായി മറ്റൊരു മരം അത് തേടി കണ്ടുപിടിയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.