പേജുകള്‍‌

2013, ഏപ്രിൽ 17, ബുധനാഴ്‌ച

വായനക്കാർക്ക് വീണ്ടുമൊരു നന്ദി പ്രകാശനം...

അജ്ഞാതരും ജ്ഞാതരുമായ വായനക്കാരേ...

എന്റെ ബ്ലോഗിലെ സന്ദർശകരെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾ കൊണ്ട്
ആയിരത്തിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തിനേക്കാൾ അധികമാക്കി തന്നതിന് നിങ്ങൾക്കേവർക്കും നന്ദി. ബ്ലോഗ് തുടങ്ങി മൂന്നു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറിൽ കുറവായിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസം വരെ. 

ഇന്ന് അത് രണ്ടായിരം കടന്നിരിക്കുന്നു. 2009 - ഇൽ ബ്ലോഗ് ആരംഭിച്ചു എങ്കിലും ഞാൻ ബ്ലോഗിൽ വീണ്ടും സജീവമാകുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു മാസങ്ങളേ ആയിട്ടുള്ളൂ..  മൂന്നു വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ സന്ദർശകരേക്കാൾ കൂടുതൽ സന്ദർശകർ ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.! ഉള്ളിൽ സ്വകാര്യമായി സംശയിച്ചതു പോലെ ചില തരികിടകളുടെ  തരികിട കഥകൾ മാത്രമല്ല അതിനു കാരണം എന്ന് മനസിലാകുന്നു.  അതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെ.

ഏവർക്കും നന്ദി.  മാത്രമല്ല, പലരും വെറുതെ വായിച്ചു പോകാതെ അഭിപ്രായങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നത് നല്ല സൂചനയായി തോന്നുന്നു. അംഗീകാരത്തിന്റെ സൂചനകളായി ഞാനതിനെ വായിയ്ക്കട്ടെ...

നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വിമർശിയ്ക്കാം, അഭിപ്രായമിടാം. എഴുത്തിനെ കുറിച്ച് അത്തരമൊരു പ്രോൽസാഹനം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾ വായനക്കാരിൽ നിന്നും തുടർന്നും പ്രതീക്ഷിയ്ക്കുന്നു. ഇനിയും തുടർസന്ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ 

അനാമിക അഥവാ അനു.