പേജുകള്‍‌

2013, ഏപ്രിൽ 23, ചൊവ്വാഴ്ച

ശരിയോ തെറ്റോ?

എന്തു നുണ പറഞ്ഞിട്ടായാലും ശരി നമ്മൾ വേദനിയ്ക്കുന്നത് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന ഒരു സഹയാത്രികൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും നല്ലത് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യാത്രകളാണ്. ശരിയോ തെറ്റോ?