പേജുകള്‍‌

2012, ഏപ്രിൽ 14, ശനിയാഴ്‌ച

ഒരു വിഷുക്കാലം കൂടി...

ഒരു വിഷു കൂടി കടന്നു പോയി. ഒറ്റയ്ക്ക്... എന്നും അങ്ങിനെയായിരുന്നു. മനസിലെവിടെയോ ഒരു ഭാരം കയറ്റി വെച്ചത് പോലെ. പിന്നെ, അതും കടന്നു പോയല്ലോ എന്ന ആശ്വാസം...