പേജുകള്‍‌

2012, ഏപ്രിൽ 15, ഞായറാഴ്‌ച

പാത്തു എന്ന റാണി മുഖർജി എന്ന ... ?

അവളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് മറ്റൊന്നായിരുന്നെങ്കിലും കൂട്ടുകാരികൾ അവളെ പാത്തു എന്ന് വിളിച്ചു.

പാത്തുവിന് ഒരു കൂട്ടുകാരനെ ലഭിച്ചപ്പോൾ അവർ അവളെ റാണി മുഖർജി എന്ന് വിളിച്ചു. 'കുച്ച് കുച്ച് ഹോത്താ ഹെ' എന്ന ഹിന്ദി സിനിമയിലെ റാണി മുഖർജി ആയിരുന്നു അത്. കാരണം അവളുടെ കൂട്ടുകാരൻ അവളുമായി കൂട്ടുകൂടിയപ്പോൾ അതു വരെയുണ്ടായിരുന്ന പെൺ സുഹൃത്തിനെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

ഒടുവിൽ അവളുടെ കൂട്ടുകാരൻ മറ്റൊരുവളെ വിവാഹം ചെയ്തപ്പോൾ അവളെ എന്ത് വിളിയ്ക്കണമെന്നറിയില്ലായിരുന്നു കൂട്ടുകാർക്ക്!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ