പേജുകള്‍‌

2009, മാർച്ച് 20, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ശൂന്യത

ശൂന്യതയാണ് മനസ് നിറയെ. എന്തെന്നില്ലാത്ത ശൂന്യത. വാക്കുകളും ചിന്തകളും പിണങ്ങിനില്‍ക്കുന്നു.