പേജുകള്‍‌

2015, ജൂലൈ 5, ഞായറാഴ്‌ച

മാറ്റം

“നീയിങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ പണ്ട്. ഇപ്പോൾ നീ എത്ര മാറിപ്പോയി... പണ്ടേ നീ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു...” അയാൾ അവളോട് പറഞ്ഞു.

‘പണ്ട് എനിയ്ക്ക് നിന്നോടുണ്ടായിരുന്നത് ആത്മാർത്ഥസ്നേഹമായിരുന്നു... പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിയ്ക്ക് നിന്നോടുള്ളത് വാശി മാത്രമാണ്‌... ഇക്കാണിക്കുന്നതെല്ലാം വെറും അഭിനയവും’ അവൾ മനസിൽ പിറുപിറുത്ത് തിരിഞ്ഞു നടന്നു....