പേജുകള്‍‌

2013, ഓഗസ്റ്റ് 31, ശനിയാഴ്‌ച

ഒരു വിളംബരം - കേട്ടറിവ്


ഇല ചെന്ന് മുള്ളിന്മേൽ വീണാലും മുള്ള് ചെന്ന് ഇലയിന്മേൽ വീണാലും ഇനി കേട് വീഴുന്ന മുള്ളുകൾക്കാ. ഇലയ്ക്കിനി ഒന്നും നോക്കാനില്ല. വന്നുവീഴുന്ന മുള്ളുകൾക്ക് അതുവരെ സുതാര്യമായിരുന്ന കുടുംബബന്ധവും ദാമ്പത്യഭദ്രതയും നഷ്ടപ്പെടും എന്ന കേട് ഉറപ്പ്.

വളരെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും അർഹിയ്ക്കുന്ന പരിഗണന പോലും ഇലയ്ക്ക് കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിയ്ക്ക് ഇനി എന്തിന് ഇല നേരിട്ട് അറിയുക പോലുമില്ലാത്തവരെ പരിഗണിയ്ക്കുകയും വ്യാകുലപ്പെടുകയും ചെയ്യണം.  അതൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളും.

ഇലയ്ക്കിനി ഇലയുടെ സന്തോഷം. ഇതുവരെ കയ്യിലിരുപ്പ് കൊണ്ട് വേണ്ടാ എന്ന് വച്ച ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ. അതിന്റെ ഫലമായി അനുഭവിച്ച ഏകാന്തത. അതിനൊരു അറുതി എന്തായാലും വേണം. നല്ല കയ്യിലിരുപ്പുകളുള്ളവരെ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമില്ല. എങ്കിൽ ആ കയ്യിലിരുപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റിപ്പിടിച്ചേക്കാം.  നഷ്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇനി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കൂടാനില്ല.

വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ ചാർത്തിത്തന്ന 'രഹസ്യസുഹൃത്ത്' എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ സ്വമേധയാ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എടുത്തണിയുകയാണ്. ഒറ്റപ്പെടലുകൾക്കും മാനസികപ്രശ്നങ്ങൾക്കും അറുതി വരുത്തുവാൻ അതാണ് സഹായിയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന് വെറുതെ...

വരുന്നിടത്ത് വച്ച് ഇനി കാണാം. എന്താണ് സംഭവിയ്ക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടറിയാമല്ലോ. നഷ്ടമായാലും ലാഭമായാലും ഒരേപോലെ!!!