പേജുകള്‍‌

2013, ജൂലൈ 16, ചൊവ്വാഴ്ച

ശൂന്യത

വന്നവർക്കെല്ലാം പോകണം... വന്നവരെല്ലാം പോയി... വീണ്ടും ഏകാന്തതയുടെയും ദുശ്ശീലങ്ങളുടെയും തടവറയിൽ... തനിച്ച്...  :(