പേജുകള്‍‌

2012, ഏപ്രിൽ 14, ശനിയാഴ്‌ച

കാതൽ സൊതപ്പത് എപ്പൊ...

ഇന്ന് ഒരു പടം കണ്ടു. ഒരു തമിഴ് പടം. അഭിപ്രായം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, പ്രണയിയ്ക്കുവാനിരിയ്ക്കുന്നവരും പ്രണയിയ്ക്കുന്നവരും പ്രണയിച്ച് പിരിഞ്ഞവരും കണ്ടിരിയ്ക്കേണ്ട പടം. നന്നായിരിയ്ക്കുന്നു.

എവിടെയൊക്കെയോ സ്വന്തം ജീവിതം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പോലെ...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ