പേജുകള്‍‌

2013, ഓഗസ്റ്റ് 23, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കാത്തുനിൽപ്

നീളമേറിയ പാതയിൽ അവൻ വന്നെത്തുന്ന പതിവ് വണ്ടിയും കാത്ത് അവനെ വരവേൽക്കുവാനായി അവൾ നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്നും.

പക്ഷേ അന്ന്, അതിവേഗത്തിൽ ഓടിയെത്തിയ ഒരു ആംബുലൻസ് അവളുടെ കാത്ത് നില്പിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ചേതനയറ്റ ശരീരവും വഹിച്ച് നിർത്താതെ പോയി...