പേജുകള്‍‌

2012, ഡിസംബർ 17, തിങ്കളാഴ്‌ച

അയാൾ...

അയാളെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതലേ,    അവളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴെല്ലാം അയാൾ അങ്ങിനെയായിരുന്നു! ആദ്യം അയാൾ അയാൾക്ക് എന്നോ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുവളെ കുറിച്ചാലോചിച്ച് അവളെ മറന്നു.

പിന്നീട് അവൾ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനിടയായേക്കാവുന്ന ഒരുവളെ കുറിച്ചാലോചിച്ച് വീണ്ടും അവളെ മറന്നു. അവൾ ഒരിയ്ക്കലും അയാളുടെ ഓർമ്മകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

എന്നിട്ടും അയാൾ അവളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവളെയാണ് അയാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിയ്ക്കുന്നത് എന്ന്!!

എന്തിനായിരുന്നു അയാൾ അവളുമായി കൂട്ടുചേർന്നത്? അവൾക്ക് അതൊരിയ്ക്കലും മനസിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചതേയില്ല. എന്നിട്ടും അവൾ....